Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
HR-22
Korisnički priručnik
Pritiskom na gumb za snimanje, izravno ćete se vratiti u pogled video zapisa ili 
fotografije uživo.
WI-FI
ON/OFF (Uklj/isklj)
UPSIDE DOWN 
(Naopako) 
ON/OFF (Uključivanje/isključivanje)
Podržane razlučivosti:
FULL HD 1920 x 1080 (30 / 24 sl/s NTSC)  
(25 / 24 sl/s PAL) 
HD 1280 x 720: (60 sl/s NTSC / 50 sl/s PAL) 
1200P 1600 x 1200: (30 sl/ NTSC, 25 sl/s PAL)
960P 1280 x 960: (60 / 48 sl/s NTSC)  
(50 / 48 sl/s PAL)
VGA 640 x 480: (30 sl/s NTSC)
STABILIZACIJA
ON/OFF (uključivanje/isključivanje)
MIC SENSITIVITY 
(Osjetljivost mikrofona) 
OFF/LOW/MED/HIGH (isključen / niska / srednja 
/ visoka)
SPEAKER VOLUME 
(Glasnoća zvučnika) 
OFF/LOW/MED/HIGH (isključen / niska / srednja 
/ visoka)
LCD BRIGHTNESS 
(Svjetlina LCD zaslona) 
LOW/MED/HIGH (niska / srednja / visoka)
LCD OFF (isključivanje 
LCD zaslona) 
NEVER/5S/10S/20S/1MIN/5MIN (Nikada / 5 s / 
10 s / 20 s / 1 min / 5 min)
REMOTE CONTROL 
(Daljinski upravljač) 
ON/OFF (uključivanje/isključivanje)
REMOTE PAIRING 
(Uparivanje daljinskog 
upravljača) 
START (Početak)
REMOTE LED (LED 
pokazatelj daljinskog 
upravljača) 
ON/OFF (uključivanje/isključivanje)