Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
HR-23
Korisnički priručnik
LED INDICATOR 
(LED pokazatelj) 
ON/OFF (uključivanje/isključivanje)
DIGITAL ZOOM 
(Digitalni zum) 
ON/OFF (uključivanje/isključivanje)
SELF TIMER (tajmer 
automatskog okidača)
OFF/10S (Isključen / 10 s)
EKSPOZICIJA 
-2 / -1 / 0 / 1 / 2
FILTAR 
AUTO, BLACK&WHITE, CLASSIC, NEGATIVE 
(automatski, crno-bijelo, klasično, negativ)
PRIZOR 
AUTO, SKIN, NIGHT, BACKLIGHT (automatski, 
koža, noć, pozadinsko osvj.)
NIJANSA BIJELE BOJE
AUTO, DAY LIGHT, TUNGSTEN, 
FLUORESCENT (automatski, dnevno svjetlo, 
žarulja, fluorescentno) 
SPOT METER (Snimanje 
osvijetljene zone) 
ON/OFF (uključivanje/isključivanje)
LOOPING VIDEO (Video 
zapis s ponavljanjem) 
OFF/ MAX/ 5MIN/ 20MIN/ 60MIN/ 120MIN 
(Isključen / maksimalno / 5 min / 20 min /  
60 min / 120 min)
TV OUTPUT (TV izlaz) 
NTSC/PAL
POWERSAVE (ušteda 
energije) 
NEVER/ 1MIN/ 2MIN/ 5MIN (nikada / 1 min / 
2 min / 5 min)
DATA&TIME (podaci 
i vrijeme) 
YEAR/MONTH/DAY/HOUR/MINUTE (godina / 
mjesec / dan / sat / minute)
PHOTO DATE/
TIMESTAMP (datum 
fotografije / vremenska 
oznaka)
ON/OFF (uključivanje/isključivanje)
JEZIK 
Engleski, Češki, Danski, Nizozemski, Finski, 
Francuski, Njemački, Španjolski, Turski, Grčki, 
Talijanski, Norveški, Poljski, Portugalski, Švedski
VRATI ZADANO 
REFRESH/CANCEL (osvježi / odustani)
FORMAT MEMORY 
CARD (formatiranje 
memorijske kartice) 
YES/NO (Da / Ne)
FIRMWARE VERSION 
(verzija firmvera) 
Prikazuje verziju firmvera