Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
HR-26
Korisnički priručnik
Nosač s ravnom spojnicom možete spojiti u nosač s otvorima za kacigu, 
a vodonepropusno kućište vijkom pričvrstiti za nosač s ravnom spojnicom.
=
Vodonepropusno kućište koristite kada je pričvršćeno za nosač s ravnom 
spojnicom i spojeno u nosač za dasku za surfanje. Vodonepropusno kućište 
možete osigurati s kamerom tako da spojite remen sigurnosnog nosača u 
nosač s ravnom spojnicom.
=