Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
HR-27
Korisnički priručnik
Vodonepropusno kućište možete pričvrstiti na nosač za bicikl.
Za dodatne načine korištenja na biciklu trebat ćete rastaviti bočni nosač na dva 
dijela i svaki iskoristiti za spajanje nosača za bicikl sa vodonepropusnim kućištem.