Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
HR-28
Korisnički priručnik
U nastavku ćete pronaći dodatne načine korištenja vodonepropusnog kućišta.
Vodonepropusno kućište 
i ostali nosači
U nastavku ćete pronaći dodatne načine korištenja sa tronožnim nosačem 
pričvršćenim na kameru, ali bez korištenja vodonepropusnog kućišta.
Kamera i 
ostali nosači