Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
HR-29
Korisnički priručnik
Dodatni paketi s priborom
Sljedeći paketi s priborom kupuju se posebno od Toshibe (dostupnost ovisi 
o regiji):
1.  Paket za glavu i prsa
2.  Paket Clip & Go (Spoji i kreni)
3.  Vodotijesno kućište
4.  Paket dodatne opreme
5.  Baterijski modul
Povezivanje daljinskog upravljača s 
kamkorderom
Započnite s uparivanjem daljinskog upravljača i kamkordera
U općim postavkama za kamkordera svakako aktivirajte (ON - uključeno) 
mogućnost Remote Control (Daljinski upravljač). Uključite daljinski upravljač 
pritiskom na gumb za snimanje. Odaberite mogućnost Remote Pairing 
(Uparivanje daljinskog upravljača) u općim postavkama kamkordera koristeći 
se gumbima za pomicanje gore i dolje, a zatim pritisnite gumb za reprodukciju 
na kameri kako biste potvrdili i započeli postupak uparivanja. Na LCD zaslonu 
će se prikazati poruka „Please click REC on your remote” (Kliknite REC na 
daljinskom upravljaču). Kliknite gumb za snimanje na daljinskom upravljaču i 
on će se upariti s kamkorderom uz neprekidno bijelo svjetlo LED pokazatelja. 
Po dovršetku postupka uparivanja, na LCD zaslonu će se prikazati poruka 
„Successful!” (Uspješno). Sada možete daljinski upravljati kamkorderom. 
WI-FI
Uključuje i isključuje Wi-Fi vezu
U općim postavkama odaberite mogućnost Wi-Fi koristeći gumbe za 
pomicanje gore i dolje, a zatim pritisnite gumb za reprodukciju i Wi-Fi veza će 
biti omogućena. Zatim pritisnite gumb za snimanje i izađite u pogled uživo. 
Na LCD zaslonu će se prikazati poruka „Processing…” (Obrada u tijeku). 
Po dovršetku pokretanja Wi-Fi veze, u gornjem lijevom stupcu stanja pojavit će 
se Wi-Fi ikona, koja označava da je aktivirana Wi-Fi veza. 
Toshiba aplikacija „Toshiba WiFi Connect”
Aplikacija* „Toshiba WiFi Connect” vam omogućuje bežični rad s kamerom sa 
iOS i Android uređaja kao što su pametni telefoni i tableti.
*(dostupna je besplatno u iOS i Google Play trgovinama, kompatibilna s 
najnovijim iOS verzijama 5.x i Android verzijama 4.x i novijima)