Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
HR-32
Korisnički priručnik
Radni uvjeti u okolini
Radna temperatura: 14 ° do 104 °F (-10 ° do 40 °C)
Radna relativna vlažnost zraka: 20% do 85% (pojava kondenzacije nije 
dozvoljena).
Nadogradnja firmvera
Preuzmite najnoviji firmver na Toshibinoj web stranici  
(
kameru u USB priključak na prijenosnom računalu i kopirajte firmver (bin 
datoteku) u korijenski direktorij microSD™ kartice kamere. Zatim odspojite 
USB kabel i kamera će se isključiti. Ponovno pokrenite kameru. Kamera će 
prepoznati datoteku firmvera i automatski pokrenuti postupak nadogradnje 
firmvera. Tijekom tog postupka, na LCD zaslonu će biti prikazana poruka 
„Firmware upgrade is processing…” (U tijeku je nadogradnja firmvera), a LED 
pokazatelj će treptati CRVENO. Po dovršetku će se kamera sama isključiti. 
Kamera je sada nadograđena. 
©2013 TOSHIBA Europe GmbH. Sva su prava zadržana.
TOSHIBA zadržava pravo na tehničke izmjene. TOSHIBA ne snosi 
odgovornost za posrednu ili neposrednu štetu proizašlu iz grešaka, propusta ili 
proturječnosti između ovog uređaja i priručnika.