Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
HU-4
Felhasználói kézikönyv
TOSHIBA támogatás
Segítségre van szüksége?
A legújabb illesztőprogram-frissítéseket, felhasználói kézikönyveket és gyakran 
ismételt kérdéseket (GYIK) megtalálhatja a TOSHIBA opciók és szolgáltatások 
támogató oldalán:
forródrót telefonszámait. 
Megfelelőséggel kapcsolatos információk
CE-megfelelőség
Jelen termék CE jelöléssel van ellátva a vonatkozó EU-
irányelvek követelményei értelmében. A CE jelölésért a 
Toshiba Europe GmbH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, 
Németország a felelős. A hivatalos megfelelőségi nyilatkozat 
megtalálható a következő webhelyen: 
Működtetési környezet
A termék elektromágneses összeférhetőségét (EMC) ellenőrizték az adott 
tipikus termékkategória szempontjából az ún. lakóhelyi, kereskedelmi 
és könnyűipari környezetben. A Toshiba semmilyen egyéb működtetési 
környezetet nem vizsgált; a termék használata az ilyen működtetési 
környezetekben korlátozott lehet, és nem javasolható. Nem vizsgált 
környezetben a következők lehetnek a termék használatának következményei: 
más készülékek zavarása vagy a jelen készülék zavarása annak közvetlen 
környezetében, ami átmeneti hibás működést vagy adatvesztést, illetve 
sérülést okozhat. Példák a nem vizsgált működtetési környezetekre és az 
ezekre vonatkozó tanácsok:
 
Ipari környezet (pl. ahol főként 380 V-os háromfázisú hálózatot 
használnak): termék zavarásának veszélye az esetleges erős 
elektromágneses terek hatására, különösen gépi berendezések vagy 
egyenirányító egységek közelében.
 
Kórházi környezet: a Toshiba nem vizsgálta a készülék megfelelését az 
orvostechnikai eszközökről szóló irányelvnek, ezért a készülék további 
vizsgálatok nélkül nem használható orvostechnikai eszközként. A szokásos 
irodai környezetekben, pl. kórházban a készülék használata vélhetőleg 
nem okoz problémát, amennyiben a felelős vezetés meg nem állapít 
valamilyen korlátozást.
 
Gépjárművek környezete: állapítsa meg, hogy az adott jármű használati 
útmutatója tartalmaz-e ajánlásokat a termékkel (termékkategóriával) 
kapcsolatban.
 
Repülőgépek környezete: a használatra vonatkozóan kövesse a repülőgép 
személyzetének utasításait.