Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
HU-5
Felhasználói kézikönyv
Egyéb, az elektromágneses összeférhetőséghez nem 
kapcsolódó környezetek
 
Szabadtéri használat: a készülék mint tipikus otthoni/irodai berendezés 
nem rendelkezik különleges ellenálló képességgel a víz behatolásával 
szemben, illetve magas fokú érintésbiztossággal. 
 
Robbanásveszélyes légkör: az ilyen különleges működtetési környezetben 
(Ex) a készülék használata nincs engedélyezve.
A vezeték nélküli eszközök egészségre gyakorolt hatásai
A vezeték nélküli eszközök más rádióeszközökhöz hasonlóan 
elektromágneses energiát sugároznak ki. A vezeték nélküli eszközök által 
kibocsátott energia szintje azonban jelentősen elmarad a más eszközök, 
például mobiltelefonok által kibocsátott energia szintjétől. A vezeték nélküli 
eszközök a rádiófrekvenciára vonatkozó biztonsági szabványok és javaslatok 
által megállapított keretek között működnek, ezért a TOSHIBA az ilyen 
eszközöket a felhasználók szempontjából veszélytelennek minősíti. Az említett 
előírások és ajánlások a tudományos közösség konszenzusával jöttek 
létre, és a kiterjedt kutatási eredményeket folyamatosan tanulmányozó és 
kiértékelő tudósközösségek megfontolásának eredményeit tükrözik. Bizonyos 
helyzetekben és környezetekben a vezeték nélküli eszközök használatát az 
épület tulajdonosa vagy a szervezet felelőse korlátozhatja. Ilyen helyzetek 
lehetnek például a következők:
 
A vezeték nélküli eszközök használata repülőgépeken
 
Olyan környezetekben való használat, ahol az egyéb eszközökkel 
okozott interferencia káros következményekkel járhat. Ha bizonytalan 
az egyes szervezetek vagy környezetek (pl. repülőterek) vezeték nélküli 
eszközök használatára vonatkozó szabályzatát illetően, azt javasoljuk, 
hogy kérjen engedélyt
REACH
Az alábbi információk csak az EU-tagállamokra vonatkoznak:
REACH – megfelelőségi nyilatkozat
Az új európai uniós (EU) vegyészeti rendelet, a REACH (Registration, 
Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals – Vegyi anyagok 
regisztrációja, értékelése, engedélyezése és korlátozása), 2007. június 
1-jén lépett hatályba. 
A Toshiba meg fog felelni az összes REACH-előírásnak, és elkötelezett 
amellett, hogy vásárlóinak a termékeiben megtalálható vegyi anyagokról 
információt nyújtson a REACH előírásainak megfelelően.
a jelöltlistán szereplő anyagok termékeinkben való 0,1 tömegszázalék feletti 
koncentrációjú előfordulásáról az 1907/2006 (EK) számú rendelet („REACH”) 
59(1) cikke alapján.