Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
CZ-2
Uživatelská příručka
Úvod
Vítejte a děkujeme, že jste si vybrali výrobek TOSHIBA. 
Pro vaše pohodlí je tento produkt TOSHIBA vybaven dvěma příručkami:
a) Stručná příručka a 
b) tato rozsáhlá Uživatelská příručka ve formátu PDF.
Doporučujeme pečlivé přečtení této příručky a její uschování spolu s 
dokumentací produktu pro budoucí využití.
Bezpečnostní pokyny
1.  Neupusťte kamkordér /dálkové ovládání, nepropichujte je a nerozebírejte, 
jinak záruka pozbude platnosti.
2.  Nevystavujte kamkordér /dálkové ovládání vysokým teplotám a 
neponechávejte je na přímém slunci. Mohlo by dojít k poškození 
kamkordéru /dálkového ovládání.
3.  Při trvalém používání se může kamkordér zahřívat. Je-li potřeba, 
vestavěná ochrana proti přehřátí přístroj automaticky vypne z 
bezpečnostních důvodů. Pokud k tomu dojde, před dalším používáním 
nechte kamkordér vychladnout.
4.  Používejte kamkordér /dálkové ovládání opatrně. Netlačte příliš na tělo 
kamkordéru /dálkového ovládání.
5.  Pro svou vlastní bezpečnost nepoužívejte kamkordér /dálkové ovládání 
za bouřky.
6.  Používejte pouze příslušenství dodávané výrobcem.
7.  Nepoužívejte jiný AC/DC adaptér než ten, který je přibalený u zařízení, 
aby nedošlo k poškození zařízení. 
*  (Sunny Electronics Corp.; model: SYS1460-0505; VSTUP: 100-240 V~, 50-60Hz, 
Max. 1,0 A, Třída II; VÝSTUP: 5,0 Vd.c., 1 A, LPS) 
8.  Uschovejte kamkordér / dálkové ovládání mimo dosah dětí.
Upozornění pro používání kamkordéru pod vodou – ve 
vodotěsném pouzdru
•  Pamatujte, že samotný kamkordér není vůbec vodotěsný. Vodotěsnost mu 
dodává pouze vodotěsné pouzdro. 
•  Vodotěsné vlastnosti pouzdra platí jen pro sladkou a slanou vodu; netýkají 
se čisticích prostředků, chemikálií nebo lázeňské vody, atd. V případě 
postříkání ihned vlhkost setřete.
•  Dbejte, aby dvířka vodotěsného pouzdra byla uzavřena a řádně 
zajištěna uzávěrem.
•  Neponořujte ve vodě do hloubky větší než 60 metrů.
•  Nevystavujte kamkordér vysokému tlaku vody.
•  Neponořujte do vody po dobu delší než 1,5 hodiny.