Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
CZ-3
Uživatelská příručka
•  Neotevírejte nebo nezavírejte dvířka pouzdra, pokud je kamkordér vlhký 
nebo potopený do vody.
•  Neotevírejte nebo nezavírejte dvířka pouzdra mokrýma rukama.
•  Neotevírejte dvířka pouzdra na pláži nebo u bazénu.
•  Netřeste kamkordérem pod vodou. Dvířka pouzdra by se tím mohla otevřít.
•  Neupusťte nebo nepoškoďte pouzdro. Mohlo by dojít k porušení vodotěsnosti 
pouzdra. Vodotěsnost je zaručena pouze u nepoškozeného pouzdra.
•  Udržujte vodotěsné pouzdro v čistotě a po použití ve vodě otřete vodu z 
pouzdra měkkým a suchým hadříkem.
Upozornění týkající se používání dálkového ovládání pod vodou
•  Vodotěsné vlastnosti (do hloubky 3 m)dálkového ovládání platí jen pro 
sladkou a slanou vodu; netýkají se čisticích prostředků, chemikálií nebo 
lázeňské vody, atd. V případě postříkání ihned vlhkost setřete.
•  Dbejte, aby dvířka micro-USB dálkového ovládání byla uzavřena a řádně 
zajištěna uzávěrem.
•  Neponořujte ve vodě do hloubky větší než 3 metrů.
•  Nevystavujte dálkové ovládání vysokému tlaku vody.
•  Nepotápějte do vody po dobu delší než 30 minut.
•  Neotevírejte nebo nezavírejte dvířka dálkového ovládání, pokud je ovládání 
vlhké nebo potopené do vody.
•  Neotevírejte nebo nezavírejte dvířka dálkového ovládání mokrýma rukama.
•  Neotevírejte dvířka dálkového ovládání na pláži nebo u bazénu.
•  Netřeste dálkovým ovládáním pod vodou. Dvířka dálkového ovládání by se 
tím mohla otevřít.
•  Neupusťte nebo nepoškoďte dálkové ovládání. Mohlo by dojít k porušení 
vodotěsnosti dálkového ovládání. Vodotěsnost je zaručena pouze u 
nepoškozeného dálkového ovládání.
•  Udržujte dálkové ovládání v čistotě a po použití ve vodě z něj otřete vodu 
měkkým a suchým hadříkem.
•  Jestliže se dálkové ovládání namočí, před otevřením dvířek je nejprve osušte.
O baterii 
•  Baterie je lithium-iontová baterie, která může v případě nesprávného 
použití explodovat.
•  Nabíjejte baterii pouze při okolní teplotě od 5 do 35 stupňů Celsia. 
V opačném případě by mohlo dojít k úniku roztoku elektrolytu, snížení 
účinnosti baterie a zkrácení její životnosti.
•  Nabíjejte baterii podle pokynů uvedených v této Uživatelské příručce.
UPOZORNĚNÍ
PŘI NÁHRADĚ BATERIÍ NESPRÁVNÝM TYPEM MŮŽE DOJÍT K EXPLOZI.
POUŽITÉ BATERIE LIKVIDUJTE PODLE POKYNŮ.