Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
NL-2
Gebruikershandleiding
Gebruikershandleiding
Inhoudsopgave
Inleiding
Bedankt dat u hebt gekozen voor een TOSHIBA-product. 
Voor uw gemak wordt dit TOSHIBA-product geleverd met twee handleidingen:
a) een beknopte handleiding en
b) deze uitgebreide PDF-gebruikershandleiding.
We raden u aan deze handleiding zorgvuldig te lezen en bij de 
productdocumentatie te bewaren zodat u deze zo nodig kunt raadplegen.
Veiligheidsinstructies
1.  Laat de camcorder/afstandsbediening niet vallen en haal deze niet uit 
elkaar. Doet u dat wel, dan komt de garantie te vervallen.
2.  Stel de camcorder/afstandsbediening niet bloot aan hoge temperaturen 
en laat deze niet in direct zonlicht achter. Hierdoor kan de camcorder/
afstandsbediening beschadigd raken.
3.  De camcorder kan warm worden bij doorlopend gebruik. Uit 
veiligheidsoverwegingen schakelt de ingebouwde oververhittingsbeveiliging 
het apparaat zo nodig automatisch uit. Laat in dat geval de camcorder 
afkoelen voordat u deze opnieuw gebruikt.
4.  Ga voorzichtig om met de camcorder/afstandsbediening. Druk niet te hard 
op de behuizing van de camcorder/afstandsbediening.
5.  Met het oog op uw eigen veiligheid dient u de camcorder/afstandsbediening 
niet te gebruiken wanneer het stormt of onweert.
6.  Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant worden geleverd.
7.  Gebruik geen andere netadapters dan de adapters die bij het apparaat zijn 
geleverd*, aangezien het apparaat anders kan beschadigen. 
*  (Sunny Electronics Corp.; model: SYS1460-0505; INGANG: 100-240 V~, 50-60 Hz, 
Max. 1,0 A, Klasse II; UITGANG: 5,0 Vd.c., 1 A, LPS) 
8.  Houd de camcorder/afstandsbediening buiten het bereik van kinderen.
Waarschuwingen betreffende het gebruik van de camcorder 
onder water in de waterdichte behuizing
•  Let erop dat de camcorder zelf niet waterdicht is. De camcorder is alleen 
waterdicht als deze in de behuizing is geplaatst. 
•  De waterdichte eigenschappen van de behuizing gelden alleen 
voor zoet water en zeewater. Deze eigenschappen gelden niet voor 
reinigingsmiddelen, chemicaliën, water in kuuroorden en dergelijke. 
Bij spatten dient u het vocht onmiddellijk af te vegen.
•  Zorg dat het klepje van de waterdichte behuizing is gesloten en goed is 
vergrendeld.
•  Dompel de behuizing niet onder in water op een diepte van meer dan 60 m.
•  Stel de camcorder niet bloot aan water onder hoge druk.
•  Dompel de behuizing niet langer dan 1,5 uur onder in water.
•  Open en sluit het klepje van de behuizing niet wanneer de camcorder nat is 
of in water is ondergedompeld.
•  Open en sluit het klepje van de behuizing niet met natte handen.