Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
NL-4
Gebruikershandleiding
TOSHIBA-ondersteuning
Hebt u hulp nodig?
Ga voor de nieuwste stuurprogramma-updates, gebruikershandleidingen en 
veelgestelde vragen naar de TOSHIBA-ondersteuningspagina voor opties 
en services:
Ga naar 
  
voor de nummers van de hotline van TOSHIBA.
Voorschriften
Overeenstemming met CE-richtlijnen
Dit product is voorzien van het CE-keurmerk, 
in overeenstemming met de vereisten van de toepasselijke 
EU-richtlijnen. De verantwoording voor de toewijzing van 
CE-keurmerken ligt bij Toshiba Europe GmbH, 
Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Duitsland. Een kopie van 
de officiële verklaring van overeenstemming is verkrijgbaar 
op de volgende website: 
Werkomgeving
De elektromagnetische compatibiliteit (EMC) van dit product is gecontroleerd 
en is standaard voor deze productcategorie voor zogeheten commerciële, 
lichtindustriële en woonomgevingen. Andere bedrijfsomgevingen zijn 
niet door Toshiba gecontroleerd en het gebruik van dit product in deze 
bedrijfsomgevingen kan beperkt zijn of niet worden aanbevolen. Mogelijke 
gevolgen van het gebruik van dit product in een niet gecontroleerde 
gebruiksomgeving zijn: storing van andere producten of van dit product in 
de nabije omgeving met als gevolg tijdelijke defecten of verlies/beschadiging 
van gegevens. Voorbeelden van niet gecontroleerde gebruiksomgevingen en 
bijbehorende adviezen:
 
Industriële omgeving (bijvoorbeeld waar krachtstroom van 380 V (drie 
fasen) wordt gebruikt): risico van storing van dit product door mogelijke 
sterke elektromagnetische velden, met name in de buurt van zware 
machines of elektriciteitsinstallaties.
 
Medische omgeving: de naleving van de richtlijnen voor medische 
producten is niet gecontroleerd door Toshiba. Daarom mag dit product 
zonder verdere controle niet worden gebruikt als medisch product. 
Het gebruik in normale kantooromgevingen, zoals in ziekenhuizen, 
mag geen probleem zijn als er geen beperkingen zijn opgelegd door het 
verantwoordelijke bestuur.
 
In een voertuig: raadpleeg de instructies van het betreffende voertuig 
voor advies met betrekking tot het gebruik van dit product (of deze 
productcategorie).
 
In een vliegtuig: volg de aanwijzingen van het vliegtuigpersoneel voor 
beperkingen in gebruik.