Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
NL-5
Gebruikershandleiding
Andere omgevingen zonder EMC
 
Gebruik buitenshuis: als een apparaat voor normaal gebruik thuis 
of op kantoor is dit product niet bestand tegen vocht en is het niet 
schokbestendig. 
 
Explosieve omgeving: het gebruik van dit product in een dergelijke speciale 
werkomgeving (Ex) is niet toegestaan.
Draadloze apparaten en uw gezondheid
Net als andere radioapparaten stralen draadloze producten hoogfrequente 
(HF) elektromagnetische energie uit. Het intensiteitsniveau van de EMF-
energie die door draadloze apparaten wordt uitgestraald, is echter aanzienlijk 
lager dan dat van andere draadloze apparaten zoals bijvoorbeeld mobiele 
telefoons. Aangezien draadloze producten voldoen aan de richtlijnen zoals 
gedefinieerd in HF-veiligheidsnormen en -aanbevelingen, is TOSHIBA 
van mening dat draadloze producten veilig zijn voor gebruik door klanten. 
Deze normen en aanbevelingen vertegenwoordigen de consensus van de 
wetenschappelijke wereld en zijn geformuleerd door panels en commissies 
van wetenschappers op basis van alle actuele onderzoeksliteratuur. 
In sommige situaties of omgevingen kan het gebruik van draadloze producten 
worden beperkt door de eigenaar van het gebouw of door de verantwoordelijke 
medewerkers van de organisatie. Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn in 
de volgende situaties:
 
gebruik van draadloze apparatuur in een vliegtuig of
 
in andere omgevingen waar het risico van storing voor andere apparaten 
of diensten als schadelijk wordt aangemerkt. Als u niet zeker weet wat 
het beleid is voor het gebruik van draadloze apparaten in een specifieke 
organisatie of omgeving (zoals een vliegveld), raden wij u aan om 
toestemming te vragen
REACH
De volgende informatie geldt alleen voor EU-lidstaten:
REACH - Verklaring van overeenstemming
De nieuwe verordening van de Europese Unie (EU) met betrekking tot 
chemische stoffen, REACH (Registration, Evaluation, Authorization and 
Restriction of Chemicals ofwel registratie, beoordeling, autorisatie en 
beperkingen van chemische stoffen) is vanaf 1 juni 2007 van kracht. 
Toshiba voldoet aan alle REACH-vereisten en verplicht zich klanten informatie 
te geven over de chemische stoffen in onze producten in overeenstemming 
met de REACH-verordening.
 voor 
informatie over de aanwezigheid in onze producten van stoffen die op de 
kandidatenlijst staan volgens artikel 59(1) van verordening (EG) Nr. 1907/2006 
(REACH) in een concentratie van meer dan 0,1 gewichtsprocent (g/g).