Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
NL-6
Gebruikershandleiding
De volgende informatie geldt alleen voor EU-lidstaten:
Afvalverwerking van producten
Het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat 
producten afzonderlijk moeten worden ingezameld en gescheiden 
van huishoudelijk afval moeten worden verwerkt. Interne batterijen 
en accu’s kunnen met het product worden weggegooid. Ze worden 
gescheiden door het recyclingcentrum. De zwarte balk geeft aan 
dat het product op de markt is gebracht na 13 augustus 2005. 
Door mee te werken aan het afzonderlijk inzamelen van producten 
en batterijen draagt u bij aan de juiste afvalverwerking van 
producten en batterijen en helpt u zo mogelijke schadelijke gevolgen 
voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. 
Voor meer informatie over inzameling en recycling in uw land 
bezoekt u onze website (
of neemt u contact op met de gemeente of de winkel waar u het 
product hebt gekocht.
Verwerking van batterijen en/of accu’s
Het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat 
batterijen en/of accu’s afzonderlijk moeten worden ingezameld en 
gescheiden van huishoudelijk afval moeten worden verwerkt. 
Als de batterij of accu meer lood (Pb), kwik (Hg) en/of cadmium 
(Cd) bevat dan de waarden die zijn gedefinieerd in de 
richtlijn inzake batterijen en accu’s (2006/66/EG), worden de 
chemische symbolen voor lood (Pb), kwik (Hg) en/of cadmium 
(Cd) weergegeven onder het symbool van de doorgekruiste 
vuilnisbak. 
Door mee te werken aan het afzonderlijk inzamelen van batterijen, 
helpt u producten en batterijen op de juiste wijze te verwerken 
en helpt u zo mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de 
menselijke gezondheid te voorkomen. 
Voor meer informatie over inzameling en recycling in uw land 
bezoekt u onze website (
of neemt u contact op met de gemeente of de winkel waar u het 
product hebt gekocht.