Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
CZ-4
Uživatelská příručka
Podpora TOSHIBA
Potřebujete poradit?
Nejnovější aktualizace ovladačů, uživatelské příručky a odpovědi na často 
kladené dotazy najdete na stránce možností a servisní podpory TOSHIBA:
Viz 
linky TOSHIBA
Informace o předpisech
Shoda CE
Tento produkt je označen značkou CE v souladu s požadavky 
příslušných směrnic EU. Odpovědnost za označení značkou 
CE nese Toshiba Europe, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, 
Německo. Kopii oficiálního Prohlášení o shodě je možné 
získat z těchto webových stránek: 
Pracovní prostředí
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) tohoto produktu byla ověřena typicky 
pro tuto produktovou kategorii pro tzv. obytné a komerční prostředí a prostředí 
lehkého průmyslu. Všechna další prostředí nebyla společností Toshiba 
ověřena a používání tohoto produktu v těchto pracovních prostředích může 
být buď zakázáno nebo je nelze doporučit. Možné následky používání tohoto 
produktu v neověřených pracovních prostředích mohou být následující: rušení 
dalších produktů tímto produktem v blízkém okolí s důsledkem dočasné 
nefunkčnosti nebo ztráty/poškození dat. Příklad neověřeného pracovního 
prostředí a souvisejícího zařízení:
 
Průmyslové prostředí (např. tam, kde se používá především třífázové 
napětí 380 V): Nebezpečí rušení tohoto produktu z důvodu výskytu 
možných silných elektromagnetických polí, obzvláště v blízkosti velkých 
strojů napájecích jednotek.
 
Zdravotnické prostředí: společnost Toshiba neověřovala splnění nařízení 
pro zdravotnické produkty, tudíž tento produkt nelze používat jako 
zdravotnický produkt bez dalšího ověření. Použití v běžném kancelářském 
prostředí, např. v nemocnicích, by nemělo představovat problém, 
pokud správa nemocnice nevydala zákaz.
 
Automobilové prostředí: vyhledejte pokyny v návodu k obsluze týkající se 
používání tohoto produktu (kategorie).
 
Letecké prostředí: řiďte se pokyny letového personálu, které se týkají 
zákazu použití