Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
NL-12
Gebruikershandleiding
Status van 
afstandsbedieningslampje
Betekenis
Knippert langzaam blauw 
Fotomodus
Knippert rood + blauw (afwisselend)
Modus Video en foto tegelijk
Knippert snel rood
Video opnemen/video en foto 
tegelijk opnemen
Knippert snel blauw
Foto’s maken in timelapsemodus
Knippert eenmaal blauw (1 sec.)
Eén foto/continue foto/fotoserie 
is gemaakt
Knippert eenmaal wit
Camera ontvangt besturingssignaal 
van afstandsbediening
Knippert groen
Afstandsbediening wordt opgeladen
Brandt groen
Afstandsbediening is volledig 
opgeladen
Waterdichte behuizing
OPMERKING
Let erop dat de camcorder zelf niet waterdicht is. De camcorder is alleen waterdicht als 
deze in de waterdichte behuizing is geplaatst.
De camera in de waterdichte behuizing plaatsen:
1.  Schuif de knop opzij en til de vergrendeling omhoog. Open het klepje van 
de waterdichte behuizing. 
2.  Plaats de camera in de waterdichte behuizing.
3.  Sluit het klepje van de waterdichte behuizing en plaats de vergrendeling op 
de juiste positie om het klepje op zijn plaats te houden.
4.  Druk op de vergrendeling om het klepje te vergrendelen.
De camera uit de waterdichte behuizing halen:
1.  Schuif de knop opzij en til de vergrendeling omhoog.
2.  Open het klepje.
3.  Neem de camera eruit.