Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
NL-14
Gebruikershandleiding
VIDEOMODUS
In de videomodus knippert het statuslampje langzaam rood. Zodra de 
gebruiker drukt op de opnameknop op de camera of afstandsbediening, 
wordt de opname gestart en knippert het lampje snel rood. Druk op 
de opnameknop op de camera om de opname te stoppen, waarna het 
statuslampje weer langzaam rood knippert. Druk op de stopknop op de 
afstandsbediening om de opname te stoppen, waarna het statuslampje weer 
langzaam rood knippert.
Naast het originele opgenomen videobestand (VID00001.mp4) wordt tijdens 
de opname ook een kleiner videobestand (VID00001_thm.mp4) gemaakt. 
Dit bestand wordt gebruikt om de video met de WiFi-app sneller te kunnen 
overzetten van de camera naar uw tablet/smartphone en als u uw video’s en 
foto’s met de WiFi-app wilt uploaden naar sociale netwerken.*
*Raadpleeg het gedeelte ‘De Toshiba-app ‘Toshiba WiFi Connect’’ voor meer 
informatie over de WiFi-app. 
FOTOMODUS
In de fotomodus knippert het statuslampje langzaam blauw. Wanneer de gebruiker 
drukt op de opnameknop op de camera of de afstandsbediening, maakt de 
camera één foto en knippert het lampje eenmaal nadat de foto is gemaakt.