Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
NL-15
Gebruikershandleiding
FOTOSERIEMODUS
In de fotoseriemodus knippert het statuslampje langzaam blauw. Wanneer de 
gebruiker drukt op de opnameknop op de camera of de afstandsbediening, 
maakt de camera een vooraf ingestelde reeks foto’s binnen een vooraf 
ingestelde periode (raadpleeg het gedeelte Fotoserie-instellingen) en knippert 
het lampje eenmaal nadat de serie foto’s is gemaakt.
TIMELAPSEMODUS
In de timelapsemodus knippert het statuslampje langzaam blauw. Wanneer 
de gebruiker drukt op de opnameknop op de camera of de afstandsbediening, 
maakt de camera doorlopend foto’s met een interval dat de gebruiker van 
tevoren heeft ingesteld (raadpleeg het gedeelte Timelapse-instellingen) 
en knippert het lampje snel blauw. Druk op de opnameknop op de camera 
om de opname te stoppen, waarna het statuslampje weer langzaam blauw 
knippert. Druk op de stopknop op de afstandsbediening om de opname te 
stoppen, waarna het statuslampje weer langzaam blauw knippert.
MODUS VIDEO EN FOTO TEGELIJK
In de modus Video en foto tegelijk knippert het statuslampje afwisselend rood 
en blauw. Wanneer de gebruiker drukt op de opnameknop op de camera of 
de afstandsbediening, wordt de video-opname gestart en worden tegelijkertijd 
foto’s vastgelegd met een vooraf ingesteld interval (raadpleeg het gedeelte 
Instellingen voor Video en foto tegelijk). Het lampje knippert snel rood. Druk 
op de opnameknop op de camera om de video- en foto-opname te stoppen, 
waarna het statuslampje weer langzaam rood knippert. Druk op de stopknop