Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
NL-16
Gebruikershandleiding
op de afstandsbediening om de video- en foto-opname te stoppen, waarna het 
statuslampje weer langzaam rood knippert.
Druk op de menuknop om terug te gaan naar het vorige niveau.
Druk op de opnameknop om direct terug te gaan naar het video- of 
fotolivebeeld.
Weergavemenu
Druk op de afspeelknop wanneer Weergave is gemarkeerd om de 
weergaveopties te openen en de mediabestanden te selecteren die 
zijn gemaakt in de verschillende video- en fotomodi: Videoweergave, 
Fotoweergave, Timelapseweergave en Fotoserieweergave.
Het nummer in de bovenhoek van elk pictogram in de weergavemodus 
geeft het aantal bestanden in de map aan. Wanneer u een weergavemodus 
selecteert en op de opnameknop drukt, worden alle video’s en foto’s getoond