Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
NL-31
Gebruikershandleiding
Gebruiksomgeving
Gebruikstemperatuur: -10° tot 40°C
Luchtvochtigheid tijdens gebruik: 20% tot 85% (geen condensvorming 
toegestaan)
Firmware-upgrade
Download de nieuwste firmware van de Toshiba-website (
). Nadat u dit hebt gedaan, sluit u de 
camera aan op de USB-poort van de computer en kopieert u de firmware 
(bin-bestand) naar de hoofddirectory van de microSD™-kaart in de camera. 
Koppel vervolgens de USB-kabel los, waarna de camera wordt uitgeschakeld. 
Zet de camera weer aan. De camera detecteert het firmwarebestand en de 
firmware-upgrade wordt automatisch uitgevoerd. Tijdens dit proces wordt 
‘Firmware-upgrade is bezig...’ weergegeven op het lcd-scherm en knippert 
het lampje rood. Nadat de upgrade is voltooid, wordt de camera automatisch 
uitgeschakeld. De camera-upgrade is nu gereed. 
©2013 TOSHIBA Europe GmbH. Alle rechten voorbehouden.
TOSHIBA behoudt zich het recht voor om technische wijzigingen aan te 
brengen. TOSHIBA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die 
direct of indirect voortvloeit uit fouten, weglatingen of afwijkingen tussen het 
product en de documentatie.