Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
NO-2
Brukerhåndbok
Innledning
Velkommen, og takk for at du kjøpte et TOSHIBA-produkt. 
Ditt TOSHIBA-produkt leveres med to veiledninger:
a) en hurtigveiledning og 
b) denne omfattende PDF-brukerhåndboken.
Vi anbefaler at du leser denne håndboken nøye, og har den liggende sammen 
med annen dokumentasjon om produktet slik at du kan slå opp i den senere.
Sikkerhetsveiledning
1.  Videokameraet eller fjernkontrollen må ikke slippes, punkteres eller 
demonteres. Hvis dette likevel gjøres, vil ikke garantien lenger gjelde
2.  Ikke utsett videokameraet eller fjernkontrollen for høye temperaturer eller 
direkte sollys. Dette kan føre til at videokameraet / fjernkontrollen skades.
3.  Videospilleren kan bli varm på grunn av vedvarende bruk. Hvis nødvendig, 
vil den innebygde overopphetingsbeskyttelsen automatisk slå av enheten 
for sikkerhets skyld. Hvis dette skjer, må du la videokameraet avkjøles før 
du prøver å bruke det på nytt.
4.  Bruk videokameraet / fjernkontrollen med forsiktighet. Unngå å trykke hardt 
på videokameraet / fjernkontrollen.
5.  For din egen sikkerhets skyld må du unngå å bruke videokameraet / 
fjernkontrollen når det er storm eller lyn og torden.
6.  Bruk bare tilleggsutstyret som leveres av produsenten.
7.  Du må ikke bruke andre omformere enn den som leveres med enheten*, 
siden det kan føre til at enheten blir skadet. 
*  (Sunny Electronics Corp.; modell: SYS1460-0505; INNGANGSSPENNING: 
100-240 V~, 50-60 Hz, Maks. 1,0 A, Klasse II; UTGANSSPENNING: 5,0 Vd.c., 1 A, 
LPS) 
8.  Oppbevar videokameraet / fjernkontrollen utilgjengelig for barn.
Forholdsregler for bruk av videokameraet under vann – i 
vanntett hus
•  Vær oppmerksom på at selve kameraet ikke er vanntett i det hele tatt. 
Det er kun vanntett når det er inni det vanntette huset. 
•  De vanntette egenskapene til det vanntette huset gjelder bare for ferskvann 
og saltvann. De gjelder ikke for rengjøringsmidler, kjemikalier eller vann 
fra spa og så videre. Tørk av fuktighet umiddelbart hvis videokameraet 
utsettes for sprut.
•  Forsikre deg om at døren på det vanntette huset er lukket og at dørlåsen er 
skikkelig låst.
•  Ikke senk det dypere ned i vann enn 60 meter.
•  Ikke utsett videokameraet for vann under høyt trykk.
•  Ikke ha det nedsenket i vann i mer enn 1,5 timer.