Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
NO-3
Brukerhåndbok
•  Ikke åpne og lukke døren på huset når videokameraet er vått eller når det 
er nedsenket i vann.
•  Ikke åpne og lukke døren på huset med våte hender.
•  Ikke åpne døren på huset på stranden eller ved bassenget.
•  Ikke utsett videokameraet for sammenstøt eller rykk når det er nedsenket i 
vann. Dette kan føre til at døren på huset åpnes.
•  Ikke slipp ned eller utsett huset for skade. Det kan påvirke de vanntette 
egenskapene til huset. Det garanteres at huset er vanntett kun hvis det 
ikke er skadet.
•  Hold det vanntette huset rent, og tørk vannet av huset med en myk, 
tørr klut etter bruk.
Forholdsregler for bruk av fjernkontrollen under vann
•  De vanntette egenskapene (opptil 3 meter) til fjernkontrollen gjelder bare 
for ferskvann og saltvann. De gjelder ikke for rengjøringsmidler, kjemikalier 
eller vann fra spa og så videre. Tørk av fuktighet umiddelbart hvis 
videokameraet utsettes for sprut.
•  Forsikre deg om at luken til micro-USB-kontakten på fjernkontrollen er 
lukket og at låsen på luken er skikkelig låst.
•  Ikke senk den dypere ned i vann enn 3 meter.
•  Ikke utsett fjernkontrollen for vann under høyt trykk.
•  Ikke ha den nedsenket i vann i mer enn 30 minutter.
•  Ikke åpne og lukke luken på fjernkontrollen når den er våt eller nedsenket 
i vann.
•  Ikke åpne og lukke luken på fjernkontrollen med våte hender.
•  Ikke åpne luken på fjernkontrollen på stranden eller ved bassenget.
•  Ikke utsett fjernkontrollen for sammenstøt eller rykk når den er nedsenket i 
vann. Dette kan føre til at luken på fjernkontrollen åpnes.
•  Ikke slipp ned eller utsett fjernkontrollen for skade. Det kan påvirke de 
vanntette egenskapene til fjernkontrollen. Det garanteres at fjernkontrollen 
er vanntett kun hvis den ikke er skadet.
•  Hold fjernkontrollen ren, og tørk vannet av fjernkontrollen med en myk, 
tørr klut etter bruk.
•  Hvis fjernkontrollen blir våt, må du tørke den før du åpner luken.
Om hovedbatteriet 
•  Det innebygde hovedbatteriet er av typen litium-ion, som kan eksplodere 
hvis det ikke brukes på riktig måte.
•  Lad bare batteriet i en lufttemperatur mellom 5 og 35 grader Celsius. 
Hvis ikke kan elektrolyttløsningen lekke, batteriytelsen kan bli dårligere og 
batteriets levetid kan forkortes.
•  Lad batteriet slik det er beskrevet i denne brukerhåndboken.
FORSIKTIG
DET ER FARE FOR EKSPLOSJON HVIS BATTERIET ERSTATTES MED FEIL 
TYPE.
SØRG FOR FORSVARLIG AVHENDING AV BRUKTE BATTERIER.