Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
NO-4
Brukerhåndbok
TOSHIBA Kundestøtte
Trenger du hjelp?
For de nyeste driveroppdateringene, brukerhåndbøkene og vanlige spørsmål, 
se kundestøttesiden TOSHIBA options & services:
  
for direktenumrene til TOSHIBA.
Informasjon om regelverk
CE-merking
Dette produktet er CE-merket i henhold til kravene i 
gjeldende EU-direktiver. Toshiba Europe GmbH, 
Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Tyskland, er ansvarlig for 
CE-merkingen. En kopi av den offisielle samsvarserklæringen 
kan hentes på følgende webområde: 
Arbeidsomgivelser
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for dette produktet er kontrollert for 
denne produktkategorien i “husholdninger, kontorer og lettere industrimiljøer”. 
Andre arbeidsmiljøer er ikke kontrollert av Toshiba, og bruk av dette utstyret i 
slike miljøer kan være forbudt eller kan ikke anbefales. Mulige konsekvenser 
av å bruke dette produktet i ikke-kontrollerte driftsmiljøer kan blant annet 
være: Interferens mellom andre produkter og dette produktet i nærheten med 
midlertidig funksjonsfeil eller tap av data som resultat. Eksempel på ikke-
verifiserte driftsmiljøer og relaterte råd:
 
Tyngre industrimiljøer (for eksempel miljøer med en trefasespenning på 
380 V). Fare for interferens for dette produktet på grunn av mulighet for 
kraftige elektromagnetiske felt, spesielt i nærheten av store maskiner eller 
strømforsyningsenheter.
 
Medisinske miljøer: Samsvar med det medisinske produktdirektivet 
(Medical Product Directive) er ikke kontrollert av Toshiba, og dette 
produktet kan derfor ikke brukes som medisinsk produkt uten ytterligere 
kontroll. Bruk i vanlige kontormiljøer, f.eks. sykehus, skal ikke være et 
problem hvis det ikke er noen begrensninger fra ansvarlig ledelse.
 
Bil i bevegelse: Se i eierveiledningen for det aktuelle kjøretøyet for råd 
angående bruk av dette produktet (kategori):
 
Flymiljøer: Følg instruksjonene som flypersonalet gir, når det gjelder 
begrensninger for bruken.