Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
NO-6
Brukerhåndbok
Følgende informasjon gjelder bare for EU-land:
Kassering av produkter
Søppelspannet med hjul med et kryss over indikerer at produktet 
må samles og kasseres separat fra husholdningsavfall. Integrerte 
batterier og akkumulatorer kan kasseres sammen med produktet. 
De blir fjernet på resirkuleringssenteret/avfallsstasjonen. Den svarte 
linjen indikerer at produktet kom i salg etter 13. august 2005.
Ved å samle inn produktene og batteriene separat, hjelper du med 
riktig kassering av produkter og batterier, og hjelper på den måten å 
forhindre potensielle negative konsekvenser for miljø og helse. 
Hvis du vil ha mer informasjon om innsamlings- og 
resirkuleringsprogrammer der du bor, kan du gå til webområdet 
(
) eller ta kontakt med det 
lokale kontoret eller butikken der du kjøpte produktet.
Kassering av batterier og/eller akkumulatorer
Søppelspannet med hjul med et kryss over indikerer at batterier 
og/eller akkumulatorer må samles og kasseres separat fra 
husholdningsavfall.
Hvis batteriet eller akkumulatoren inneholder mer enn de angitte 
verdiene av bly (Pb), kvikksølv (Hg) og/eller kadmium (Cd) som er 
definert i batteridirektivet (2006/66/EC), vises det kjemiske symbolet 
for bly (Pb), kvikksølv (Hg) og/eller kadmium (Cd) nedenfor 
søppelspannet med hjul med et kryss over. 
Ved å samle inn batteriene, hjelper du med riktig kassering 
av produkter og batterier, og hjelper på den måten å forhindre 
potensielle negative konsekvenser for miljø og helse. 
Hvis du vil ha mer informasjon om innsamlings- og 
resirkuleringsprogrammer der du bor, kan du gå til webområdet 
(
) eller ta kontakt med det 
lokale kontoret eller butikken der du kjøpte produktet.