Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
NO-8
Brukerhåndbok
Komme i gang
Sette inn og ta ut batteriet
Videokameraet leveres med et batteri som må settes inn i kameraet før bruk.
1.  Åpne portdekslet.
2.  Sett batteriet inn i sporet til det låses på plass.
3.  Når du skal ta ut batteriet, skyv batterilåsen utover, og trekk batteriet 
forsiktig ut.
4.  Lukk portdekslet.
Batterilås
Batteri 
(Illustrasjon) Sette inn / ta ut batteriet
Lade videokameraet og fjernkontrollen
Du må bruke AC-adapteren eller USB-kabelen til å lade opp videokameraet 
og fjernkontrollen før bruk. For å lade videokameraet eller fjernkontrollen med 
AC-adapteren (5V/1A), koble AC-adapteren til en vanlig stikkontakt, og koble 
micro-USB-pluggen fra adapteren til videokameraet eller fjernkontrollen. 
Et blinkende grønt lys betyr at batteriet lades. Et lysende grønt lys betyr at 
ladingen er ferdig. Full ladetid med AC-adapteren er ca 2,5 timer. (Faktisk 
ladetid vil variere, avhengig av batteriets tilstand og ladeforholdene.)
For å lade videokameraet / fjernkontrollen via den medfølgende USB-kabelen, 
koble micro-USB-porten på videokameraet / fjernkontrollen til en USB-port på 
datamaskinen ved hjelp av kabelen. Et blinkende grønt lys betyr at batteriet 
lades. Et lysende grønt lys betyr at ladingen er ferdig. Lading av batteriet via 
USB-kabelen tar ca. 6 timer for videokameraet og 2,5 timer for fjernkontrollen. 
(Faktisk ladetid vil variere, avhengig av batteriets tilstand og ladeforholdene, 
inkludert strømmen som kan tas ut fra datamaskinens USB-port.)
Lad aldri batteriet på andre måter enn det som er beskrevet. Hvis du gjør det, 
kan dette forårsake brann eller eksplosjon og føre til alvorlig personskade.