Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
NO-9
Brukerhåndbok
Sette inn og ta ut et microSD™-kort
Et microSD™-kort må kanskje kjøpes separat. Videokameraet har 
et microSD™-kortspor som gjør det mulig å utvide videokameraets 
minnekapasitet med et ekstra microSD™- opptil micro SDXC™-minnekort.
1.  Åpne portdekslet.
2.  Sett inn microSD™-kortet (tilleggsutstyr) i kortplassen til det låses på plass.
3.  Hvis du vil ta ut microSD™-kortet, trykker du innover for å løse det ut og 
trekker det forsiktig ut.
4.  Lukk portdekslet.
(Illustrasjon) Sette inn / ta ut et microSD™-kort
MERK
Skyv SD-kortet langsomt inn til det låses på plass, og slipp kortet langsomt litt ut. 
Siden SD-kortet er under litt trykkspenning når det står i kortsporet, må du være forsiktig 
når du tar det ut.
For å ta ut microSD™-kortet, trykk det inn til det løsner fra festemekanismen med et lite 
klikk. Når kortet stikker litt ut, ta tak i det og trekk det rett ut.
Hvis du skal ta opp høye videooppløsninger med høy bildehastighet, anbefaler vi at du 
bruker et SD-kort som er minst av klasse 6.
Hurtiginnføring
Dette avsnittet identifiserer de forskjellige komponentene i Camileo X-Sports 
videokameraet.
Hvis du vil ha en beskrivelse av hver av komponentene, se tabellen under hver 
illustrasjon.