Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
NO-11
Brukerhåndbok
Fjernkontroll
1: Opptak/Sammenkoble-knapp
2. Stopp/Modus-knapp
3. USB-luke
4. Lås på luken
Knapper Beskrivelse
1
Opptak
•  Trykk inn og hold opptaksknappen for å slå 
fjernkontrollen på og av.
•  LED-lampen viser aktiv kameramodus.
•  Trykk på oppaksknappen for å koble 
fjernkontrollen sammen med kameraet.
2
Stopp
•  Under opptak, trykk på stoppknappen for å 
stoppe opptaket.
•  I stoppmodus, trykk på stoppknappen for å 
skifte modus.
3
USB-luke
•  Lukk USB-luken når du bruker 
fjernkontrollen.
4
Lås på luken
•  Skyv låsen mot midten for å åpne USB-luken
*Les avsnittet om fjernkontrollen for mer informasjon om hvordan du oppretter 
forbindelse mellom fjernkontrollen og videokameraet.
LED-statuslys for fjernkontrollen
LED-statuslys for 
fjernkontrollen
Bruk
Blinker grønt + rødt (vekselvis)
Mindre enn 15 % strøm igjen i batteriet
Blinker rødt langsomt
Modus
Blinker blått langsomt
Bildemodus