Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
NO-12
Brukerhåndbok
LED-statuslys for 
fjernkontrollen
Bruk
Blinker rødt + blått (vekselvis)
Samtidig video og foto-modus
Blinker rødt hurtig
Opptak av video / samtidig video 
og foto
Blinker blått hurtig
Tar bilder i Timelapse-modus
Blinker blått én gang (1 sek.)
Tar ett bilde / kontinuerlig bilde / 
Photoburst
Blinker hvitt én gang
Kameraet har mottatt et signal fra 
fjernkontrollen
Blinker grønt
Fjernkontrollen lades
Lyser grønt
Fjernkontrollen er ferdig oppladet
Vanntett hus
MERK
Vær oppmerksom på at selve kameraet ikke er vanntett i det hele tatt. Det er kun 
vanntett når det er inni det vanntette huset.
Slik legger du kameraet inn i det vanntette huset:
1.  Skyv opp åpneknappen, og løft opp låsen. Åpne døren til det vanntette huset.
2.  Legg kameraet inn i det vanntette huset.
3.  Lukk døren til det vanntette huset, og sett låsen i posisjon slik at den 
holder døren.
4.  Sett låsen ned for å låse døren.
Slik tar du kameraet ut fra det vanntette huset:
1.  Skyv opp åpneknappen, og løft opp låsen.
2.  Åpne døren.
3.  Ta ut kameraet.