Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
NO-13
Brukerhåndbok
Slå PÅ, ta opp en video, slå AV
1.  Trykk inn og hold av/på-knappen i 2 sekunder for å starte kameraet.
2.  Skjermen slås på, viser Toshiba-velkomstbildet i 2 sekunder, og viser 
deretter kameraets søkerbilde.
3.  Kameraet går i standardmodus: Søkerbilde for Video 1080 p / 60 bps. 
Den aktive modusen er indikert av ikonet oppe til venstre på skjermen, 
og av LED-statuslys.
4.  Trykk på opptaksknappen for å begynne å ta opp video. Trykk på 
opptaksknappen på nytt for å avslutte videoopptaket.
5.  For å slå av, trykk inn og hold av/på-knappen i 3 sekunder. 
HOVEDMENY
Fra videosøkerbildet, trykk på menyknappen for å åpne hovedmenyen. Fire 
menyvalg vises: Modus, Avspilling, Modusinnstillinger, Innstillinger. Du kan gå 
til neste nivå ved å velge et menyvalg med opp- og ned-knappene, og deretter 
trykke på avspillingsknappen når menyvalget du vil gå til er uthevet øverst i 
skjermbildet. 
Modus-menyen
Når Modus er uthevet, kan du trykke på avspillingsknappen for å vise de 
alternative modusene: Video, Foto, Photoburst, Timelapse, Samtidig video og foto.