Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
NO-14
Brukerhåndbok
VIDEOMODUS
I videomodus blinker LED-statuslyset langsomt rødt. Når brukeren trykker på 
opptaksknappen enten på kameraet eller fjernkontrollen, starter kameraet 
opptaket, og LED-lampen begynner å blinke rødt raskere. Når du trykker på 
opptaksknappen på kameraet på nytt, stopper opptaket og LED-statuslampen 
blinker rødt langsomt igjen. Når du trykker på stoppknappen på fjernkontrollen, 
stopper kameraet opptaket og LED-statuslampen blinker rødt langsomt igjen.
Vær oppmerksom på at i tillegg til den originale videofilen (VID00001.mp4), 
blir en mindre videofil (VID00001_thm.mp4) også opprettet under 
videoopptaket. Denne filen brukes til raskere overføring av videoinnhold med 
WiFi-appen fra kameraet til nettbrettet/telefonen og opplasting av videoer og 
bilder til sosiale nettverk med WiFi-appen.*
*Du kan finne mer informasjon om WiFi-appen i avsnittet Toshiba-appen 
“Toshiba WiFi Connect”. 
Foto-modus
I fotomodus blinker LED-statuslyset langsomt blått. Når brukeren trykker på 
opptaksknappen på kameraet eller fjernkontrollen, tar kameraet ett bilde og 
LED-lampen blinker.
PHOTOBURST-MODUS
I Photoburst-modus blinker LED-statuslyset langsomt blått. Når brukeren 
trykker på opptaksknappen på kameraet eller fjernkontrollen, tar kameraet en 
forhåndsdefinert serie med bilder innen en forhåndsdefinert periode (se avsnittet 
om Photoburst-innstillinger), og LED-lampen blinker når bildeserien er tatt.