Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
NO-15
Brukerhåndbok
TIMELAPSE-MODUS
I Timelapse-modus blinker LED-statuslyset langsomt blått. Når brukeren 
trykker på opptaksknappen på kameraet eller fjernkontrollen, begynner 
kameraet å ta bilder kontinuerlig i et forhåndsdefinert intervall som er angitt av 
brukeren på forhånd (se avsnittet for Timelapse-innstillinger), og LED-lampen 
begynner å blinke blått hurtig. Når du trykker på opptaksknappen på kameraet 
på nytt, stopper kameraet å ta bilder, og LED-statuslampen blinker blått 
langsomt igjen. Når du trykker på stoppknappen på fjernkontrollen, stopper 
kameraet å ta bilder, og LED-statuslampen blinker blått langsomt igjen.
Samtidig video og foto-modus
I Samtidig video- og fotomodus blinker LED-statuslampen vekselvis rødt 
og blått. Når brukeren trykker på opptaksknappen på kameraet eller 
fjernkontrollen, begynner kameraet å ta opp video og ta bilder samtidig i 
et forhåndsdefinert intervall (se avsnittet for innstillinger for Samtidig video 
og foto), og LED-lampen begynner å blinke rødt hurtig. Når du trykker 
på opptaksknappen på kameraet, stopper kameraet å ta opp video og ta 
bilder, og LED-statuslampen blinker rødt langsomt igjen. Når du trykker på 
stoppknappen på fjernkontrollen, stopper kameraet å ta opp video og ta bilder, 
og LED-statuslampen blinker rødt langsomt igjen.
Når du trykker på menyknappen, går du tilbake til forrige navigasjonsnivå.
Når du trykker på opptaksknappen, går du tilbake til kamerasøkeren for video 
eller foto.