Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
NO-16
Brukerhåndbok
Avspilling-menyen
Når Avspilling-menyen er uthevet, trykk på avspillingsknappen for å angi 
alternativer for avspilling der du kan velge mediefiler som er tatt i ulike 
video- og fotomoduser: Videoavspilling, Bildeavspilling, Timelapse-avspilling, 
Photoburst-avspilling.
Tallet som vises i øvre høyre hjørne av hvert avspillingsmodus-ikon er 
filnummeret i denne mappen. Når du velger en avspillingsmodus og trykker 
på opptaksknappen, vises alle videoer og bilder som kan spilles av. Du kan 
navigere gjennom filene med opp- og ned-knappene. For å spille av videoer 
eller bilder, trykk på avspillingsknappen.
Du kan også starte avspillingsmodus direkte fra kamerasøkeren for video eller 
foto ved å trykke på avspillingsknappen. 
Når du trykker på menyknappen, går du tilbake til forrige navigasjonsnivå.
Når du trykker på opptaksknappen, går du tilbake til kamerasøkeren for video 
eller foto.