Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
NO-17
Brukerhåndbok
Modusinnstillinger
Ved å åpne Modusinnstillinger-menyen med avspillingsknappen, kan du 
konfigurere kameraet for hver av de 5 kameramodusene. 
Videoinnstillinger 
Du kan velge Oppløsning og Bildefrekvens med opp- og ned-knappene. 
Bruk avspillingsknappen til å veksle mellom de ulike alternativene.
Når du trykker på menyknappen, går du tilbake til forrige navigasjonsnivå.
Når du trykker på opptaksknappen, går du tilbake til kamerasøkeren for video 
eller foto.