Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
CZ-8
Uživatelská příručka
Začínáme
Vložení a vyjmutí baterie
Tento kamkordér je dodáván s baterií, kterou je potřeba před použitím vložit do 
kamkordéru.
1.  Otevřete kryt portů.
2.  Vložte baterii do přihrádky, až se správně zajistí.
3.  Chcete-li vyjmout baterii, vytlačte ji ven a jemně ji vytáhněte.
4.  Zavřete kryt portů.
Zámek baterie
Baterie 
(Ukázková ilustrace) Vložení / vyjmutí baterie
Nabíjení kamkordéru a dálkového ovládání
Před použitím je potřeba kamkordér a dálkové ovládání nabít pomocí AC 
adaptéru nebo USB kabelu. Chcete-li nabíjet kamkordér nebo dálkové 
ovládání pomocí AC adaptéru (5V/1A), zastrčte AC adaptér do elektrické 
zásuvky a připojte zástrčku micro-USB do portu micro-USB na kamkordéru / 
dálkovém ovládání. Zeleně blikající kontrolka indikuje, že baterie se nabíjí; 
po dokončení nabíjení bude nepřerušovaně svítit. Úplné nabití při použití AC 
adaptéru trvá přibližně 2,5 hodiny. (Skutečná doba nabíjení se může lišit v 
závislosti na stavu baterie a podmínkách nabíjení.)
Chcete-li nabíjet kamkordér / dálkové ovládání pomocí přiloženého USB 
kabelu, propojte port micro-USB dálkového ovládání a USB port počítače 
pomocí přiloženého USB kabelu. Zeleně blikající kontrolka indikuje, že baterie 
se nabíjí; po dokončení nabíjení bude nepřerušovaně svítit. Dobíjení baterie 
pomocí USB kabelu trvá přibližně 6 hodin v případě kamkordéru / 2,5 hodiny 
v případě port dálkového ovládání. (Skutečná doba nabíjení se může lišit v 
závislosti na stavu baterie a podmínkách nabíjení, včetně dostupnosti USB 
portu v počítači.)
Nenabíjejte baterii jiným než uvedeným způsobem. Pokud tak učiníte, 
může dojít k požáru nebo explozi s rizikem vážného zranění.