Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
NO-20
Brukerhåndbok
Innstillinger for Samtidig video og foto
Du kan velge Intervall med opp- og ned-knappene. Bruk avspillingsknappen til 
å veksle mellom de ulike alternativene.
Når du trykker på menyknappen, går du tilbake til forrige navigasjonsnivå.
Når du trykker på opptaksknappen, går du tilbake til kamerasøkeren for video 
eller foto.
Videooppløsning / 
bildefrekvens
FULL HD 1920 x 1080: (30 / 24 bps NTSC)  
(25 / 24 bps PAL) + 8MP
HD 1280 x 720: (60 bps NTSC) (50 bps PAL) + 2MP
Intervall
5s / 10s / 30s / 60s
Fotooppløsninger
30 bps eller under 8MP
31 - 60 bps 2MP
61 bps eller høyere: ikke støtte for foto
Innstillinger
Når Innstillinger er uthevet, kan du trykke på avspillingsknappen for å åpne 
den generelle Innstillinger-menyen. I denne menyen kan du konfigurere 
kameraet med grunnleggende innstillinger.
Du kan velge alle innstillingene med opp- og ned-knappene. 
Bruk avspillingsknappen til å veksle mellom de ulike alternativene.
Når du trykker på menyknappen, går du tilbake til forrige navigasjonsnivå.