Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
NO-21
Brukerhåndbok
Når du trykker på opptaksknappen, går du tilbake til kamerasøkeren for video 
eller foto.
WI-FI
PÅ/AV
OPP-NED 
PÅ/AV
Oppløsninger som støttes:
FULL HD 1920 x 1080 (30 / 24 bps NTSC) (25 / 
24 bps PAL) 
HD 1280 x 720: (60 bps NTSC / 50 bps PAL) 
1200P 1600 x 1200: (30 bps NTSC, 25 bps PAL)
960P 1280 x 960: (60 / 48 bps NTSC) (50 / 48 bps PAL)
VGA 640 x 480: (30 bps NTSC)
STABILISERING
PÅ/AV
MIK-FØLSOMHET 
AV/LAV/MED/HØY
HØYTTALERVOLUM  AV/LAV/MED/HØY
LCD-LYSSTYRKE 
LAV/MED/HØY
LCD-SKJERM AV 
ALDRI/5S/10S/20S/1MIN/5MIN
FJERNKONTROLL 
PÅ/AV
TILKOBLE 
FJERNKONTROLL 
START (START)
FJERNKONTROLL-
LED 
PÅ/AV
LED-INDIKATOR 
PÅ/AV
DIGITAL ZOOM 
PÅ/AV
SELVUTLØSER
AV/10S
EKSPONERING 
-2 / -1 / 0 / 1 / 2