Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
NO-22
Brukerhåndbok
FILTER 
AUTO, SVART/HVITT, KLASSISK, NEGATIV
SCENE 
AUTO, HUD, NATT, MOTLYS
HVITBALANSE
AUTO, DAGSLYS, LYSPÆRE, LYSRØR
PUNKTMÅLER 
PÅ/AV
VIDEOSLØYFE 
AV/ MAKS/ 5MIN/ 20MIN/ 60MIN/ 120MIN
TV-UTGANG 
NTSC/PAL
STRØMSPARING 
ALDRI/ 1MIN/ 2MIN/ 5MIN
DATO/TID 
ÅR/MÅNED/DAG/TIME/MINUTT
DATO/TID-STEMPEL 
PÅ BILDE
PÅ/AV
SPRÅK 
English, Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, 
German, Spanish, Turkish, Greek, Italian, Norwegian, 
Polish, Portuguese, Swedish
Gjenopprett standard  OPPDATER/AVBRYT
FORMATER 
MINNEKORT 
JA/NEI
FASTVAREVERSJON  Viser fastvareversjonen
Punktmåler
Med punktmåleren kan du peke kameraet mot et lysere sted når du tar bilder 
fra et mørkt område, for eksempel når du tar bilde ut gjennom et vindu. 
Vær obs på at denne funksjonen støttes kun når du tar bilder.
Videosløyfe
Videosløyfe gjør det mulig å ta en kontinuerlig sløyfe med video som 
overskriver seg selv til du stopper den. Videosløyfe-funksjonene inkluderer:
AV
Standard
Maks
Avhengig av maksimal kapasitet, tar kameraet opp et 
visst antall videoer basert på 15-minutters filer, og sletter 
deretter den første 15-minutters filen for å fortsette å ta 
opp ny video.
5 min
Kameraet tar opp 5 x 1-minutts filer, og sletter deretter 
den første 1-minutts filen for å fortsette å ta opp ny video.