Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
NO-23
Brukerhåndbok
20 min
Kameraet tar opp 4 x 5-minutters filer, og sletter deretter 
den første 5-minutters filen for å fortsette å ta opp ny video.
60 min
Kameraet tar opp 4 x 15-minutters filer, og sletter 
deretter den første 15-minutters filen for å fortsette å ta 
opp ny video.
120 min
Kameraet tar opp 8 x 15-minutters filer, og sletter 
deretter den første 15-minutters filen for å fortsette å ta 
opp ny video.
Opp-ned
Når du monterer X-Sports-kameraet opp-ned, vil bildene vises riktig vei når du 
ser på eller redigerer dem. Med denne innstillingen slipper du å snu videoen 
eller bildene. Følgende videooppløsninger støttes:
FULL HD 1920 x 1080 (30 / 24 bps NTSC) (25 / 24 bps PAL) 
HD 1280 x 720: (60 bps NTSC / 50 bps PAL) 
1200P 1600 x 1200: (30 bps NTSC, 25 bps PAL)
960P 1280 x 960: (60 / 48 bps NTSC) (50 / 48 bps PAL)
VGA 640 x 480: (30 bps NTSC)
Om den innebygde elektroniske 
bildestabilisatoren (EIS) i X-Sports-kameraet
Den elektroniske bildestabilisatoren (EIS) som er innebygd i X-Sports-
videokameraet ditt, gir bedre kvalitet på video når kameraet utsettes for 
bevegelse. Vær oppmerksom på at hvis videokameraet utsettes for ekstreme 
bevegelser mens det er i bruk, vil bildestabilisatoren bare gi begrenset 
stabilisering av videoen som tas opp. Hvis bildestabilisatoren er aktivert, 
blir visningsvinkelen redusert med ca. 10 %.
Slik bruker du det medfølgende festetilbehøret
Viktig
Festene må kun settes på rene og glatte flater. Flaten må være uten skitt, olje eller 
forurensninger for å sikre et godt feste og unngå at festet løsner under bruk. Fest festet i 
romtemperatur minst 24 timer før det skal brukes for å sikre optimalt vedheft.