Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
NO-28
Brukerhåndbok
Tilbehørspakker (tilleggutstyr)
Følgende tilbehørspakker kan kjøpes separat fra Toshiba (tilgjengelighet 
avhenger av land/område):
1.  Head & Chest Pack
2.  Clip & Go Pack
3.  Vanntett hus
4.  Tilbehørspakke
5.  Hovedbatteri
Koble fjernkontrollen sammen med 
videokameraet
Begynne å koble fjernkontrollen sammen med videokameraet
Kontroller at alternativer Fjernkontroll under Innstillinger i videokameraet 
er aktivert (PÅ). Slå fjernkontrollen på ved å trykke på opptaksknappen på 
fjernkontrollen. Velg menyvalget Tilkoble fjernkontroll under Innstillinger i 
videokameraet ved hjelp av opp- og ned-knappene, og trykk på spill av-
knappen på kameraet for å bekrefte og starte sammenkoblingsprosessen. 
LCD-skjermen viser meldingen “Klikk på Rec på fjernkontrollen”. Klikk på 
opptaksknappen på fjernkontrollen for å koble sammen fjernkontrollen 
og videokameraet, slik at en hvit LED-lampe lyser på kameraet. Når 
sammenkoblingen er fullført, viser LCD-skjermen meldingen “Vellykket!”. 
Nå kan du fjernstyre videokameraet. 
WI-FI
Slå Wi-Fi (trådløst nett) på og av
Under Innstillinger, velg menyvalget Wi-Fi med opp- og ned-knappene, 
og trykk på avspillingsknappen for å aktivere Wi-Fi. Lukk menyen og gå tilbake 
til kamerasøkeren ved å trykke på opptaksknappen. LCD-skjermen viser 
“Behandler…”. Når Wi-Fi-initialiseringen er fullført, vises et Wi-Fi-ikon på den 
venstre, øverste statuskolonnen. Det betyr at Wi-Fi er aktivert. 
Toshiba-appen “Toshiba WiFi Connect”
Med appen* “Toshiba WiFi Connect” kan du betjene kameraet trådløst fra iOS- 
og Android-enheter, for eksempel mobiler og nettbrett.
*(tilgjengelig gratis fra butikkene for iOS og Google Play, kompatibel med de 
nyeste iOS-versjonene 5.x og Android-versjoner 4.x og høyere)