Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
NO-31
Brukerhåndbok
Miljøforhold ved bruk
Temperatur ved bruk: -10 °C til 40 °C
Luftfuktighet ved bruk: 20 % til 85 % (ingen kondensdannelse).
Fastvareoppgradering
Last ned den nyeste fastvaren fra Toshibas nettsider  
(
du kameraet til datamaskinens USB-port og kopierer fastvaren (bin-fil) til 
rotkatalogen på kameraets microSD™-kort. Koble deretter fra USB-kabelen, 
så vil kameraet slå seg av. Start kameraet igjen. Kameraet finner fastvarefilen 
og kjører oppgraderingsprosessen automatisk. Under denne prosessen viser 
LCD-skjermen “Fastvareoppgradering pågår…” og LED-lampen blinker RØDT. 
Når prosessen er ferdig, slår kameraet seg av automatisk. Nå er kameraet 
oppgradert. 
©2013 TOSHIBA Europe GmbH. Med enerett.
Toshiba forbeholder seg retten til å gjøre tekniske endringer. Toshiba påtar 
seg ikke ansvar for skader som oppstår direkte eller indirekte på grunn av feil, 
utelatelser eller uoverensstemmelser mellom produktet og håndboken.