Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
PL-3
Podręcznik użytkownika
•  Nie wolno otwierać i zamykać klapki osłony wilgotnymi rękami.
•  Nie wolno otwierać klapki osłony na plaży lub terenie basenu.
•  Należy chronić kamerę przed wstrząsami po zanurzeniu w wodzie. Może to 
spowodować otwarcie klapki osłony.
•  Nie wolno upuszczać lub uszkadzać osłony. Może to niekorzystnie wpłynąć 
na wodoszczelność osłony. Wodoszczelność jest gwarantowana tylko 
w przypadku nieuszkodzonej osłony.
•  Należy usuwać zanieczyszczenia i wodę z osłony wodoszczelnej po jej 
użyciu miękką, suchą ściereczką.
Przestrogi dotyczące korzystania z pilota zdalnego sterowania 
w wodzie
•  Wodoszczelność (maks. 3 m) pilota zdalnego sterowania dotyczy tylko 
wody słodkiej i morskiej, a nie substancji do czyszczenia, chemikaliów, 
wody o większej zawartości związków mineralnych itd. W przypadku 
rozlania cieczy należy natychmiast zetrzeć ciecz.
•  Należy upewnić się, że klapka złącza micro USB pilota zdalnego 
sterowania jest zamknięta, a zatrzask prawidłowo zablokowany.
•  Nie wolno zanurzać w wodzie na głębokość większą niż 3 metry.
•  Należy chronić pilota zdalnego sterowania przed dużym ciśnieniem wody.
•  Nie wolno zanurzać w wodzie na ponad 30 minut.
•  Nie wolno otwierać i zamykać obudowy pilota zdalnego sterowania 
wówczas, gdy jest wilgotny lub zanurzony w wodzie.
•  Nie wolno otwierać i zamykać obudowy pilota zdalnego sterowania 
wilgotnymi rękami.
•  Nie wolno otwierać obudowy pilota zdalnego sterowania na plaży lub 
terenie basenu.
•  Należy chronić pilota zdalnego sterowania przed wstrząsami po zanurzeniu 
w wodzie. Może to być przyczyną otwarcia obudowy pilota zdalnego 
sterowania.
•  Nie wolno upuszczać lub uszkadzać pilota zdalnego sterowania. Może 
to niekorzystnie wpłynąć na wodoszczelność pilota zdalnego sterowania. 
Wodoszczelność jest gwarantowana tylko w przypadku nieuszkodzonego 
pilota zdalnego sterowania.
•  Należy usuwać zanieczyszczenia i wodę z pilota zdalnego sterowania po 
jego użyciu miękką, suchą ściereczką.
•  Jeżeli pilot zdalnego sterowania jest wilgotny, należy osuszyć go przed 
otwarciem obudowy.
Informacje dotyczące baterii 
•  Bateria litowo-jonowa możne wybuchnąć, jeżeli nie jest użytkowana 
prawidłowo.
•  Ładowanie baterii powinno odbywać się tylko przy temperaturze 
otoczenia od 5 do 35 stopni Celsjusza. W przeciwnym wypadku roztwór 
elektrolityczny może zacząć wyciekać, obniży się wydajność baterii i może 
skrócić się okres użytkowania baterii.
•  Baterię należy wymieniać zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi 
w Podręczniku użytkownika.