Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
PL-5
Podręcznik użytkownika
w typowych środowiskach biurowych (np. szpitalach), jeżeli odpowiedni 
urząd administracyjny nie wprowadził ograniczeń.
 
Samochody: Należy przeczytać porady dotyczące korzystania z tego 
produktu (kategorii produktów), zamieszczonych w Podręczniku 
użytkownika pojazdu.
 
Lotniska i samoloty: Należy postępować zgodnie z zaleceniami personelu 
lotniczego dotyczącymi ograniczeń korzystania z urządzenia. 
Dodatkowe środowiska niezwiązane ze zgodnością 
elektromagnetyczną (EMC)
 
Użytkowanie na zewnątrz budynków: ten produkt jest typowym 
wyposażeniem domowym/biurowym, dlatego nie jest odporny na wilgoć 
i silne udary. 
 
Lokalizacje, w których występuje zagrożenie wybuchem: użytkowanie tego 
produktu w takim specjalnym środowisku (Ex) jest niedozwolone.
Wpływ urządzeń bezprzewodowych na zdrowie
Produkty związane z łącznością bezprzewodową, podobnie jak inne 
urządzenia radiowe, emitują energię elektromagnetyczną o częstotliwości 
radiowej. Poziom energii emitowanej przez urządzenia bezprzewodowe jest 
jednak znacznie niższy niż energii elektromagnetycznej emitowanej przez 
inne urządzenia bezprzewodowe takie jak telefony komórkowe. Urządzenia 
bezprzewodowe są zgodne z zaleceniami uwzględnionymi w standardach 
bezpieczeństwa dla częstotliwości radiowej, dlatego firma TOSHIBA jest 
przekonana, że urządzenia bezprzewodowe są bezpieczne dla użytkowników. 
Standardy te odzwierciadlają konsensus środowiska naukowego osiągnięty 
w wyniku uzgodnień w komisjach i komitetach naukowych na podstawie 
badań i interpretacji bogatej literatury fachowej. W niektórych sytuacjach 
czy warunkach właściciel budynku lub władze instytucji mogą ograniczać 
korzystanie z urządzeń bezprzewodowych. Przykładem mogą być następujące 
okoliczności:
 
Korzystanie z urządzeń bezprzewodowych na pokładzie samolotu.
 
Użytkowanie we wszystkich innych miejscach, w których istnieje ryzyko 
szkodliwych zakłóceń działania innych urządzeń lub usług. W przypadku 
wątpliwości dotyczących zasad korzystania z urządzeń bezprzewodowych 
w określonej organizacji lub środowisku (np. lotniska), należy uzyskać 
autoryzację do korzystania z tego urządzenia.
Przepisy REACH
Następujące informacje dotyczą tylko krajów członkowskich UE:
Deklaracja zgodności z przepisami REACH
Nowe przepisy, dotyczące rejestracji, oceny, autoryzacji i limitowania 
substancji chemicznych (REACH, Registration, Evaluation, Authorization and 
Restriction of Chemicals), obowiązują w Unii Europejskiej (UE) od 1 czerwca 
2007 roku.