Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
PL-8
Podręcznik użytkownika
Pierwsze kroki
Instalowanie i wyjmowanie baterii
Kamera jest wyposażona w baterię, którą należy zainstalować przed użyciem.
1.  Otwórz pokrywę złączy.
2.  Włóż baterię do gniazda i dociśnij, tak aby została zablokowana 
w odpowiednim położeniu.
3.  Aby wyjąć baterię, naciśnij zaczep baterii na zewnątrz i wyjmij ją ostrożnie.
4.  Zamknij pokrywę złączy.
Blokada baterii
Bateria 
(Ilustracja przykładowa) Instalowanie/wyjmowanie baterii
Ładowanie baterii kamery i pilota zdalnego sterowania
Przed użyciem należy naładować baterię kamery lub pilota zdalnego 
sterowania za pomocą zasilacza lub przewodu USB. Aby naładować baterię 
kamery lub pilota zdalnego sterowania przy użyciu zasilacza (5 V/1 A), należy 
podłączyć zasilacz do gniazda sieci elektrycznej i podłączyć jego wtyczkę 
micro USB do odpowiedniego złącza kamery/pilota zdalnego sterowania. 
Migający zielony wskaźnik informuje o ładowaniu baterii, a po zakończeniu 
ładowania wskaźnik jest włączony na stałe. Pełny cykl ładowania przy użyciu 
zasilacza trwa około 2,5 godziny. (Rzeczywisty czas ładowania jest zależny od 
stanu baterii i warunków ładowania.)
Aby naładować baterię kamery/pilota zdalnego sterowania przy użyciu 
dostarczonego przewodu USB, połącz złącza micro USB kamery/pilota 
zdalnego sterowania i komputera dostarczonym przewodem USB. Migający 
zielony wskaźnik informuje o ładowaniu baterii, a po zakończeniu ładowania 
wskaźnik jest włączony na stałe. Ładowanie baterii przy użyciu przewodu 
USB trwa około 6 godzin (kamera)/2,5 godziny (pilot zdalnego sterowania). 
(Rzeczywisty czas ładowania jest zależny od stanu baterii i warunków 
ładowania, łącznie z dostępnością zasilania z portu USB komputera.)
Nie wolno ładować baterii niezgodnie z zaleceniami. Może to spowodować 
pożar lub eksplozję i poważne zranienie.