Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
PL-9
Podręcznik użytkownika
Instalowanie i wyjmowanie karty microSD™
Konieczny może być oddzielny zakup karty microSD™. Kamera jest 
wyposażona w gniazdo karty microSD™ umożliwiające zwiększenie pojemności 
pamięci kamery przy użyciu opcjonalnej karty microSD™, a nawet SDXC™.
1.  Otwórz pokrywę złączy.
2.  Włóż kartę microSD™ (opcjonalna) do gniazda i dociśnij, tak aby została 
zablokowana w odpowiednim położeniu.
3.  Aby wyjąć kartę microSD™, naciśnij ją do wewnątrz, tak aby została 
częściowo wysunięta, a następnie wyjmij ją ostrożnie.
4.  Zamknij pokrywę złączy.
(Ilustracja przykładowa) Instalowanie/wyjmowanie karty microSD™
UWAGA
Należy powoli docisnąć kartę SD, aby została zablokowana w odpowiednim położeniu, 
a następnie zwolnić ją powoli. Naprężenie karty SD jest minimalne po zainstalowaniu 
w gnieździe, dlatego należy zachować ostrożność podczas wyjmowania karty.
Aby usunąć kartę microSD™, należy nacisnąć ją w celu zwolnienia blokady. 
Po wysunięciu karty należy wyjąć ją z gniazda.
Aby nagrywać filmy z większą rozdzielczością i dużą liczbą klatek na sekundę, należy 
użyć karty SD klasy co najmniej 6.
Opis urządzenia
W tej sekcji omówiono poszczególne elementy kamery Camileo X-Sports.
Opisy poszczególnych elementów zamieszczono w tabelach poniżej ilustracji.