Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
PL-10
Podręcznik użytkownika
Kamera Camileo X-Sports
1: Przycisk nagrywania/zakończenia
2: Złącze HDMI
®
 (Mini-C)
3: Gniazdo microSD™
4: Gniazdo baterii
5: Złącze micro USB
6: Wskaźnik stanu
7: Obiektyw
8:  Przycisk W górę/W lewo/
Powiększenie widoku
9:  Przycisk W dół/W prawo/
Pomniejszenie widoku
10: Ekran LCD
11: Przycisk zasilania
12:  Przycisk odtwarzania/
potwierdzenia
13: Przycisk Menu/Wstecz
14: Gniazdo statywu
Przyciski Opis
1
Nagrywanie
•  Nagrywanie filmów lub wykonywanie zdjęć
•  Zamknięcie menu i wyświetlenie widoku na 
żywo w trybie wideo/zdjęć
8
W górę
•  Powiększenie widoku
•  Przełączanie opcji menu
9
W dół
•  Pomniejszenie widoku
•  Przełączanie opcji menu
11
Zasilanie
•  Włączanie kamery
•  Wyłączanie kamery
12
Odtwarzanie
•  Przełączanie do trybu odtwarzania
•  Wybranie i potwierdzenie
13
Menu
•  Wyświetlanie menu
•  Przejście wstecz