Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
PL-11
Podręcznik użytkownika
Pilot zdalnego sterowania
1: Przycisk nagrywania/parowania
2. Przycisk zatrzymania/trybu
3. Klapka złącza USB
4. Blokada klapki
Przyciski Opis
1
Nagrywanie
•  Aby włączyć/wyłączyć zasilanie pilota 
zdalnego sterowania, należy nacisnąć 
i przytrzymać przycisk nagrywania.
•  Wskaźnik sygnalizuje bieżący tryb kamery.
•  Aby wykonać parowanie z kamerą, należy 
nacisnąć przycisk nagrywania.
2
Zatrzymanie
•  Aby przerwać nagrywanie, należy nacisnąć 
przycisk zatrzymania.
•  Po zatrzymaniu ten przycisk umożliwia 
przełączenie trybu.
3
Klapka złącza 
USB
•  Podczas korzystania z pilota zdalnego 
sterowania klapka złącza USB powinna 
być zamknięta.
4
Blokada klapki •  Aby otworzyć klapkę złącza USB, należy 
przesunąć blokadę do środkowego 
położenia.
Przeczytaj sekcję „Zdalne sterowanie”, w której zamieszczono więcej instrukcji 
dotyczących parowania pilota zdalnego sterowania z kamerą.
Wskaźnik stanu zdalnego sterowania
Wskaźnik stanu zdalnego 
sterowania
Opis
Miga (kolor zielony + czerwony 
na przemian)
Poziom naładowania baterii niższy niż 
15%