Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
PL-12
Podręcznik użytkownika
Wskaźnik stanu zdalnego 
sterowania
Opis
Miga powoli (kolor czerwony)
Tryb nagrywania filmów
Miga powoli (kolor niebieski)
Tryb wykonywania zdjęć
Miga (kolor czerwony + niebieski 
na przemian)
Tryb równoczesnego nagrywania 
filmów i wykonywania zdjęć
Miga nieustannie (kolor czerwony)
Nagrywanie filmu/tryb równoczesnego 
nagrywania filmów i wykonywania zdjęć
Miga nieustannie (kolor niebieski)
Wykonywanie zdjęć w trybie 
upływu czasu
Miga jeden raz (1 sek.; kolor 
niebieski)
Wykonywanie pojedynczego zdjęcia/
fotografowanie ciągłe/seria zdjęć
Miga jeden raz (kolor biały)
Odebranie sygnału od pilota zdalnego 
sterowania przez kamerę
Miga (kolor zielony)
Ładowanie baterii pilota zdalnego 
sterowania
Włączony na stałe (kolor zielony)
Całkowite naładowanie baterii pilota 
zdalnego sterowania
Osłona wodoszczelna
UWAGA
Kamera bez osłony nie jest wodoszczelna. Jest ona wodoszczelna tylko w osłonie.
Jak umieścić kamerę w osłonie wodoszczelnej:
1.  Przesuń przycisk do otwierania i podnieś zaczep. Otwórz klapkę osłony 
wodoszczelnej.
2.  Umieść kamerę w osłonie wodoszczelnej.
3.  Zamknij klapkę osłony wodoszczelnej i ustaw zatrzask w położeniu 
zamocowania klapki.
4.  Opuść zatrzask, aby zablokować klapkę.