Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
PL-13
Podręcznik użytkownika
Aby wyjąć kamerę z osłony wodoszczelnej:
1.  Przesuń przycisk do otwierania i podnieś zaczep.
2.  Otwórz klapkę.
3.  Wyjmij kamerę.
Włączanie zasilania, nagrywanie filmów, wyłączanie zasilania
1.  Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, 
aby uruchomić kamerę.
2.  Ekran zostanie włączony i przez 2 sekundy będzie wyświetlany ekran 
powitalny firmy Toshiba, a następnie nastąpi przełączenie do widoku na 
żywo (Live).
3.  Kamera zostanie przełączona do trybu domyślnego: widok wideo na żywo 
1080p/60 klatek na sekundę. Tryb jest sygnalizowany przez ikonę po lewej 
stronie w górnej części wyświetlacza i przez wskaźnik stanu.
4.  Naciśnij przycisk nagrywania, aby rozpocząć nagrywanie filmu. Aby 
zakończyć nagrywanie filmu, ponownie naciśnij przycisk nagrywania.
5.  Aby wyłączyć zasilanie, naciśnij i przytrzymaj przycisk Zasilanie przez 
3 sekund. 
MENU GŁÓWNE
Aby wyświetlić menu główne, naciśnij przycisk Menu w widoku wideo na 
żywo. Zostaną wyświetlone cztery opcje menu: Tryb, Odtwarzanie, Ustawienia 
trybu, Ustawienia. Aby przejść do następnego poziomu, należy wybrać opcję 
menu przy użyciu przycisków W górę/W dół, a następnie nacisnąć przycisk 
odtwarzania po wyróżnieniu preferowanej opcji menu w górnej części ekranu. 
Menu trybu
Po wyróżnieniu menu trybu i naciśnięciu przycisku odtwarzania zostaną 
wyświetlone następujące opcje menu: Wideo, Zdjęcia, Seria zdjęć, 
Upływ czasu, Równoczesne wideo i zdjęcia.