Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
PL-14
Podręcznik użytkownika
TRYB WIDEO
W trybie wideo czerwony wskaźnik miga powoli. Naciśnięcie przycisku 
nagrywania w kamerze lub na pilocie zdalnego sterowania powoduje 
rozpoczęcie nagrywania, a czerwony wskaźnik miga nieustannie. Naciśnięcie 
przycisku nagrywania w kamerze powoduje przerwanie nagrywania, 
a czerwony wskaźnik stanu ponownie miga powoli. Naciśnięcie przycisku 
zatrzymania na pilocie zdalnego sterowania powoduje przerwanie nagrywania, 
a czerwony wskaźnik stanu ponownie miga powoli.
Oprócz oryginalnego nagranego pliku wideo (VID00001.mp4) plik o mniejszym 
rozmiarze (VID00001_thm.mp4) jest tworzony podczas nagrywania filmu. Ten 
plik umożliwia szybsze przesyłanie zawartości wideo przy użyciu aplikacji WiFi 
z kamery do tabletu/smartfonu oraz przekazywanie filmów i zdjęć do sieci 
społecznościowych przy użyciu aplikacji WiFi.*
* Więcej informacji dotyczących aplikacji WiFi zamieszczono w sekcji „Program 
Toshiba WiFi Connect”. 
TRYB ZDJĘĆ
W trybie zdjęć niebieski wskaźnik stanu miga powoli. Po naciśnięciu przycisku 
nagrywania w kamerze lub na pilocie zdalnego sterowania powoduje 
wykonanie pojedynczego zdjęcia (wskaźnik miga jeden raz podczas 
wykonywania zdjęcia).